Privacy & Cookies

Privacy

Essentialistics vindt jouw privacy erg belangrijk. Wij zullen jouw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan jou uit welke gegevens wij van jou verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kun jij in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over jouw privacy mag jij contact opnemen met hello@essentialistics.com.

Artikel 1 - Wie zijn wij?

Essentialistics is een eenmanszaak, gevestigd te (4181 CG) Waardenburg aan de Zandweistraat 7. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 61447005. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Artikel 2 - Welke gegevens gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de gegevens die wij van jou verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren.

Wij verwerken jouw naam, adres, woonplaats, e-mail, financiële gegevens en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Zo verwerken wij tevens jouw bedrijfsgegevens en telefoonnummer wanneer jij een zakelijke aankoop doet. Wij gebruiken deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na jouw laatste bestelling.

Om jouw bestelling te beheren zullen wij jouw (bedrijfs)naam, leveringsadres, factuuradres, e-mail, eventuele telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betaalgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging of vervolg van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

Wij maken gebruik van een portfolio op onze website en social media kanalen om onze producten aan potentiële klanten te laten zien. Wij verwerken hierin de door jou gemaakte content wanneer jij promoter bent en hier toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij jou inhuren om productfoto's te maken. Wij bewaren deze content onbeperkt in ons archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering waarna er een belangenafweging plaats zal vinden.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij jouw (bedrijfs)naam met eventueel bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens en btw nummer, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer, betaalgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van jou anonimiseren.

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij jouw naam, e-mail, telefoonnummer, bestelnummer, betaalgegevens en de inhoud van deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor jou te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten 7 jaar na afhandeling verwijderen.

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken jouw naam en e-mail voor direct marketing. Als consument kun jij optioneel ook jouw geboortedatum en Instagram account invullen. Wanneer jij je als bedrijf inschrijft vragen wij tevens om jouw bedrijfsnaam en optioneel kun jij jouw telefoonnummer, Instagram account en website achterlaten. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van onze nieuwsbrief of aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

Wanneer jij deelneemt aan een winactie verwerken wij jouw naam, e-mail en Instagram account. Wanneer jij een vriendin voor deelname aan wilt melden verwerken wij van deze persoon ook de naam, e-mail en eventueel Instagram account.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics en retargeting diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van deze derde partijen gebonden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn actief zo lang wij de pixel geïnstalleerd hebben. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven.

Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertentie en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

Voor overige cookies die wij gebruiken verwijzen we je naar ons cookiestatement.

Om het plaatsen van recensies over onze diensten mogelijk te maken, verwerken wij jouw naam, eventuele foto en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht via the Feedback Company worden deze gegevens zichtbaar. Recensies over onze diensten kunnen wij op onze website en social media kanalen plaatsen uit commercieel belang. Wij verwijderen deze zodra ze niet meer representatief zijn voor onze dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wij verwerken jouw naam, e-mail, eventuele gravatar, website en inhoud van je bericht wanneer jij een reactie op onze artikelen of berichten achter wilt laten. Deze gegevens worden automatisch zichtbaar voor ons en zullen wij bewaren totdat jij jouw reactie verwijdert of wij ons bericht verwijderen.

Wanneer jij een persoonlijk account aanmaakt verwerken wij tot slot jouw e-mailadres in combinatie met een wachtwoord, evenals de persoonsgegevens die jij in jouw account invult. Dit doen wij om beveiligingsfraude te voorkomen en jouw makkelijker af te laten rekenen. Wij bewaren deze accountgegevens totdat jij je account verwijdert, of 7 jaar na jouw laatste bestelling. 

Artikel 3 - Hoe verkrijgen wij deze gegevens? 

Bovenstaande gegevens hebben wij van jou als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan ons hebt verstrekt. Daarnaast kunnen wij jouw (adres)gegevens verwerken wanneer een van onze klanten een cadeau naar jou wenst te versturen of verkrijgen wij jouw gegevens wanneer jij een product van ons hebt aangeschaft via een van de platformen waar wij onze producten verkopen, zoals Bol.com.

Wij doen ons uiterste best ervoor te zorgen dat er enkel gegevens over minderjarigen worden verzameld met ouderlijke toestemming. Als jij ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op.

Artikel 4 - Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die jij door ons laat verwerken.

  1. Inzage - Jij kunt te allen tijde een verzoek doen bij ons om jouw gegevens in te zien. 
  2. Wijziging - Als jij op basis van inzage jouw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun jij hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigingen in jouw persoonlijke account. 
  3. Bezwaar - Tegen de verwerking van jouw gegevens gebaseerd op een belangenafweging kun jij bezwaar maken. 
  4. Gegevensoverdracht - Mocht jij jouw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is. 
  5. Intrekking - Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij jou kunnen leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun jij een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar hello@essentialistics.com. Wij zullen jouw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan jouw verzoek kunnen voldoen, zullen wij jou laten weten waarom wij jouw verzoek afwijzen.

Artikel 5 - Wie ontvangen jouw gegevens?

Wij zullen jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wanneer wij jouw gegevens buiten de EER verzamelen zullen wij passende (beveiligings)maatregelen treffen. 

Artikel 6 - Slotbepalingen

Wij raden jou aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als jij vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop wij jouw gegevens gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar hello@essentialistics.com. Als jij een klacht hebt over de manier waarop wij met jouw gegevens omgaan kun jij ons dat ook laten weten. Daarnaast kun jij contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.


Cookies

Essentialistics maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van deze website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij onze website bezoekt worden opgeslagen. Wanneer jij onze website op een later moment nog een keer bezoekt zal deze informatie worden herkend. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Artikel 1 Welke cookies gebruiken wij?

Hier kun jij een overzicht vinden van de cookies waar wij, via de website essentialistics.com, gebruik van maken en waarom wij dit doen. 

Functionele cookies 

Wij maken gebruik van functionele cookies. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt zodat wij jou kunnen laten zien welke diensten en producten wij aanbieden en de website gebruiksvriendelijk voor jou werkt. Zo hoef jij door het gebruik van deze functionele cookies niet steeds dezelfde informatie te verstrekken, omdat deze informatie wordt bewaard.

Analytische cookies

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen jouw gebruik van de website tracken met Google Analytics en Google search console. Deze cookies weten of jij onze site al eerder hebt bezocht. Alleen bij het eerste bezoek wordt een cookie aangemaakt, bij volgende bezoeken wordt er gebruik gemaakt van de reeds bestaande cookie. De cookie dient enkel voor statistische doeleinden en verzamelt onder andere gegevens over het aantal unieke bezoeken, welke pagina’s worden bekeken en hoelang deze worden bekeken. Met behulp van JavaScript kunnen wij pageviews tellen. Zo kunnen wij bepalen welke content het meest interessant is voor jou als bezoeker. Cookies geplaatst door Google Analytics worden twee jaar bewaard.

Wij vinden het beschermen van jouw privacy echter erg belangrijk. Daarom hebben wij de volgende maatregelen genomen omtrent deze analytische cookies om jouw privacy minimaal te belasten:

Wij hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met deze aanbieder, wij zijn overeengekomen dat zij jouw gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken en wij laten een deel van jouw ip-adres maskeren. Doordat de statistieken anoniem worden verzameld, wordt er geen toestemming gevraagd voor het plaatsen van analytische cookies.

Tracking cookies

Wij maken gebruik van tracking cookies van derde partijen op de website, waaronder Facebook en Pinterest, om jou gepersonaliseerde aanbiedingen te kunnen doen op basis van jouw surfgedrag. Jouw apparaat wordt herkend als jij na onze website te hebben bezocht, een andere website bezoekt in hetzelfde advertentiebereik. Hierdoor kunnen wij op die andere website onze advertenties tonen. Wij gebruiken deze gegevens echter alleen om jou die advertenties te kunnen tonen en zullen dit niet aan andere bestanden koppelen.

Wij maken tevens gebruik van de Facebook conversions api. Er wordt hierbij geen gebruik gemaakt van cookies. De first party data, zoals jouw naam, e-mail, telefoonnummer en locatie, worden niet via jouw browser, maar rechtstreeks vanuit onze server naar Facebook gestuurd. Dit doen wij om de impact van onze advertenties en conversie te kunnen meten en advertenties te verbeteren met custom audiences.

Op onze website zijn buttons opgenomen van Facebook, Pinterest en Instagram om webpagina’s te kunnen promoten of delen op (sociale) netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code van de social media kanalen. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Lees de privacyverklaring van deze partijen door om te weten wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die zij verzamelen, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Tot slot kan de embedded content op deze website marketing cookies bevatten. Zo hebben wij onze Instagram feed op de website weergeven. Er worden enkel gegevens over jou als gebruiker naar Instagram gestuurd wanneer jij de foto's aanklikt. De gegevens die hiermee worden verzameld zijn niet toegankelijk voor ons als website-eigenaren. Jij kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van deze cookies. De embedded content zal voor jou dan echter automatisch niet te bekijken zijn.

Artikel 2 - Cookies verwijderen

Wanneer jij onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een pop-up met uitleg over cookies en vragen wij jou welke cookies jij wilt accepteren. Cookies die niet strikt noodzakelijk zijn om deze website te laten werken, worden enkel geplaatst na jouw toestemming. Jij kunt deze toestemming op ieder moment intrekken. Wanneer jij niet (meer) wilt dat deze website cookies plaatst, kun jij in jouw browserinstellingen aangeven dat jij geen cookies accepteert en alle geplaatste cookies verwijderen. Jij dient dit op elke computer en in elke browser die jij gebruikt aan te geven. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten en functies die wij jou kunnen leveren.

Let op: wanneer jij cookies uitschakelt in jouw browser of gebruik maakt van een ad-blocker, worden jouw gegevens via de conversions api nog steeds met Facebook gedeeld. Jij kunt in onze cookiebanner de toestemming voor deze overige technieken wel uitschakelen.

Artikel 3 - Slotbepalingen 

Wij raden jou aan dit statement regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Wijzigingen zullen op de website worden aangekondigd. Als jij vragen hebt over dit statement of de cookies die wij gebruiken, kun jij een e-mail sturen naar hello@essentialistics.com.